دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

نگرش ديناميك و نگرش استاتيك به بيماري

نگرش ديناميك به بيماري نگرشي است كه در سيستم پزشكي رايج به آن عملا توجهي نميگردد . در نگرش ديناميك توجه به علل و عوامل روحي و جسمي مرتبط با شروع بيماري - روند شكلگيري آن ، توجه كامل و دقيق به نشانهها و احساسات روحي و جسمي بيمار در ارتباط با بيماري پروسههاي بدتر يا بهتر شدن بيماري و مداليتيهاي مرتبط با آنان به شدت مورد توجه قرار ميگيرد ؛ در صورتي كه در نگرش استاتيك توجه به علائم و نشانهها و سپس برچسب زدن يك نام بيماري به عنوان تشخيص بر اساس اين علائم بدون توجه به تفاوت علائم كلينيكي در اشخاص مختلفي كه يك نام بيماري واحد تحت عنوان تشخيص براي آنها گذارده شده است مد نظر قرار ميگيرد.

آيا واقعا تظاهرات باليني دو پنوموني درست شبيه به هم در دو فرد مختلف ميتوان يافت ؟ آيا مثلا در كسي تب و سرفه و استخوان درد بارزتر نيست و در شخص ديگر تب و بيحالي و عدم هشياري .

آيا تفاوتهاي فردي در تظاهرات كلينيكي موثر نيست ؟ آيا در اپيدميها اشخاصي وجود ندارند كه عليرغم تماس مستقيم با عامل بيماريزا به آن مبتلا نميشوند ؟ آيا در نگرش استاتيك با بدن انسان صرفا مكانيكي برخورد نميشود . اينها سوالاتي است كه بايد بيشتر روي آنها تعمق شود . هوميوپاتي معتقد به نفوذ نيروي حياتي در كليه اعضا ، جوارح ، ارگانها ميباشد. در اين نگرش هر اندامي معرف كليت وجودي انسان است. پس در برخورد با بيماري هر عضو بايد به اعضاي ديگر نيز توجه نمود.

چرا كه بيماري چيزي جز اختلال در نيروي حياتي نيست كه آن نيز در كليت انسان نمودار است . همه ما شاهد شروع بيماريهاي مزمن پس از ترسها ، سوگها ، غصههاي بزرگ جداييها بودهايم . همه ما خصوصيات منحصر به فردي داريم كه جزء ذات وجوديمان بوده و بقيه ما را با اين خصوصيات ميشناسند .

در نگرش استاتيك چه توضيحي مثلا براي طپش قلب ناشي از خوابيدن در سمت راست وجود دارد ؟ يا چه توضيحي براي سردردي كه خوابيدن بدتر و با راست نشستن بهتر ميشود وجود دارد ؟ چه پاسخي براي مريضي كه عنوان ميكند گاهگاهي بجاي پريود شدن دچار خون دماغ ميشوم وجود دارد ؟
اينجاست كه هوميوپاتي نگرشهاي خود را به خوبي نشان داده و تاثيرات ديناميك خود را براي بيماريهاي مزمن كه آنها نيز ماهيتي ديناميك دارند اثبات ميكند .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیامهای کاربرانسایتهای دیگربیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکی