دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

منشا داروهاي هوميوپاتي

در حال حاضر در حدود 4000 عنوان دارو در هوميوپاتي استفاده ميشود و از نظر تئوري هر ماده يا نيرويي ميتواند يك داروي هوميوپاتيك باشد . ( به شرط گذراندن پروسههاي لازم پرووينگ )
روز به روز نيز از كار و تلاش محققين داروشناس هوميوپاتي بر تعداد آنها افزوده ميشود .

كلا اين داروها را ميتوان در موارد زير تقسيمبندي كرد :
1 - داروهاي گياهي ( مشتق شده از گياه ) مانند Arnica كه حدود 60% الي 70% داروهاي هوميوپاتي را تشكيل ميدهند .
2 - داروهاي معدني شامل عناصر و فلزات مانند Zincum ( روي ) يا phosphprm ( فسفر ) يا مواد مركب ، نمكها و غيره كه 10% الي 12% از داروهاي هوميوپاتي را تشكيل ميدهند .

3 - داروهاي مشتق شده در عناصر حيواني - مانند sepia - Lachesis و ... كه 10% الي 14% از داروهاي هوميوپاتي را تشكيل ميدهند .

4 - نوسودها Nosodes كه داروهاي مشتق شده از ترشحات متفاوت و يا بافتهاي انساني ميباشند . مانند توبركولينوم ( Tuberculinum ، عصارهي چرك آبسهي سلول ) و يا كارسينوسين ( Carcinosin ) كه از بافت سرطان ( تومور ) پستان تهيه ميشود و يا گونهاي ديگر از آن به نام ( Bowel nosodes ) كه از فلور طبيعي باكتريهاي روده تهيه ميشود و درصد كمي از داروهاي هوميوپاتي را تشكيل ميدهند ( حدود 2 - 1% )

5 - ساركودها ( Sarcodes ) كه از داروهاي مشتق شده از بافتها و ترشحات سالم حيواني هستند مانند اسيد اوريك و داروهاي هورموني اين گروه درصد بسيار كمي از داروها را تشكيل ميدهند .

6- حساسيتزاها مانند گروه گلها درصد بسيار كمي از داروها را تشكيل ميدهند .
7 - عصاره داروهاي رايج مانند آسپيرين ، پنيسيلين ، كلرامفنيكل.
8 - از ويروسها و باكتريهاي بيماريزا ( Isopathy ) مثل Scarlatioum يا Vibrinum و يا Medorrhinum كه در حقيقت جزء نوسودها به حساب ميآيند .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر