دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

متدولوژي رپرتوريزيشن در هوميوپاتي

اين مقاله توسط دوست و همكار عزيزم دكتر فرشاد شاددل نوشته شده است.
Repertorization
رپرتوري­ها در حقيقت اندكسي براي استفاده از كتب داروشناسي (Materia Medica) مي­باشند. اساس كار هوميوپاتي، ضبط تمام علائم و خصوصيات ويژه فرد و سپس يافتن داروي مشابهي مي­باشد كه تمايم اين علائم را بپوشاند. همانطور كه قبلا گفته شده است، داروها داراي تصويري مي­باشند كه شامل علائمي است كه از راه Proving، تجربيات كلينيكي و اطلاعات سم­شناسي به­دست آمده­اند.

اين علائم در كتب داروشناسي به­ صورت تصوير دارويي جمع­آوري شده­اند. وظيفه هوميوپات كشف مشابهت حداكثر ميان تصوير يك دارو با تمامي علائم بيمار مي­باشد كه در صورت صحيحبودن آن، براي بيمار شفا­بخش خواهد بود.

يك راه براي كشف اين مشابهت، يادگرفتن تصوير تمام داروها و در ذهن نگه­داشتن آنها هنگام ويزيت بيماران مي­باشد؛ اگر چه اين روش توسط بسياري از هوميوپات­ها و خصوصا در موارد حاد مورد استفاده قرار مي­گيرد، اما به دو دليل داراي محدوديت­هاي بسيار است:

1- زيادبودن تعداد داروها و همچنين متنوع بودن علائم داروها :
در حال حاضر متجاوز از 3000 داروي هوميوپاتي وجود دارد كه هركدام تصوير خاص خود دارند و مثلا داروي Phos حدود چهار هزار و اندي علامت متفاوت را مي­­تواند پوشش دهد. شما با توجه به اين دو عدد حجم محفوظاتي را كه هوميوپات بايد به­ خاطر بسپارد و در عين حال هنگام ويزيت بيمار در ذهن داشته باشد تخمين بزنيد.

2- پارادوكس­بودن علائم داروها :
بدين معني كه اگر چه داروها تعدادي علامت معروف و مشخص دارند كه در كتب داروشناسي بر روي آنها تكيه مي­شود، اما در بسياري موارد اين داروها توانايي بروز و همچنين درمان علائم برعكس اين حالات را نيز دارا مي­باشد.

به ­عنوان مثال Puls دارويي است كه به تشنه­نبودن معروف است، اما در عين حال اين دارو در زير علامت بسيار تشنه هم ديده مي­شود و بنابراين ما Puls تشنه هم داريم. فكر تهيه اندكسي براي كتب داروشناسي اولين بار در ذهن كاشف بزرگ اين رشته يعني هانمن شكل­ گرفت و اقدام به تهيه مقدمات آن کرد، ولي به­ دليل تنگي وقت، انجام اين كار را بر عهده شاگردانش نهاد. اما در زمان حيات وي، رپرتوري مناسبي تهيه نشد و تنها بعد از مرگ وي، شاگردش بونينگ هاوزن كه پدر رپرتوري مي­باشد توانست كتاب جامعي تدارك ببيند.

كلمه رپرتوري (Repertory) به­ معني انبار و مخزني براي اطلاعات مي­باشد. كتب رپرتوري در واقع اندكسي براي كتب داروشناسي مي­باشند كه در آن براي هر علامت مي­توان داروهاي مناسب و فراواني آن را به­دست آورد. سپس با مقايسه داروهاي تحت هر علامت و با روشي خاص، بهترين دارويي كه حداكثر پوشش را براي علائم بيمار ايجاد مي­كند به­دست مي­آيد. در حقيقت رپرتوري پل رابطي است ميان دو درياي مر