دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

قوانين كلي پرووينگ

قوانين كلي Proving :
1. نشانهها(مواد) بايد روي انسانهاي به نسبت سالم آزمايش شوند.
2. نشانهها با يد شامل هر سه قسمت جسم، روان و ذهن باشند.
3. هر دو شكل دارو را با هم، هم به صورت تواندار(Potentonized) و هم به صورت خام استفاده نمايند.
4. proving شامل آن نشانههايي باشد كه در فرد مورد نظر بهبود يافتهاند.

proving افراد بايد در سه منطقه جغرافيايي متفاوت انجام شود كه عبارتند از :
1. كنار دريا (زندگي3-2 ماهه)
2. ارتفاع بالاي 2500 متري از سطح دريا
3. مناطق كوهستاني و دشت

پيش از شروع آزمايش، داوطلبان ميبايست حداقل به مدت يك ماه در محيط مورد نظر زندگي كرده و مستقر شوند، تا با شرايط آن منطقه متعادل شده و خو بگيرند و افرادي به كار گرفته ميشوند كه شرايط زير را داشته باشند :

1. با اصول هوميوپاتي آشنايي كامل داشته باشند. يعني بدانند هوميوپاتي چيست؟ و چه چيزي را ميخواهيم پيدا كنيم؟
2. از سنين بين 45-18 سال برخوردار باشند.
3. شخصي را كه انتخاب ميكنيم بايد عاري از اضطراب يا هرگونه از انواع اختلالات شخصيتي و يا خلقي باشد.
4. افراد بايد جدي باشند و بدانند كه اين آزمايش علمي و منطقي است و آن را سهل و سرسري نگيرند.

5. كساني باشند كه در طول مدت آزمايش بتوانند زندگي عادي خود را ادامه بدهند. پس از آنكه proving انجام و نشانهها مثبت شد، نشانههايي كه از افراد زير به دست آمده است براي ما بي ارزش خواهد بود :

1. افرادي كه بيش از حد به ريزهكاريهاي ذهن و روان پرداختهاند.
2. افرادي كه فراموشكارند و فراموش ميكنند كه بيشتر نشانهها را بگويند.
3. افرادي كه بيماريهايي مثل آسم، تب يونجه، و آلرژيهاي مختلف و حساسيتهاي غذايي داشته باشند.

براي داروهاي غير سمي از توانهاي( پوتنسي ) پايين و براي داروهاي سمي از توانهاي بالاتر استفاده ميشود. در ضمن افراد مورد آزمايش نبايد با همديگر ارتباط داشته باشند تا به يكديگر تلقين نمايند. افراد بايد روند پيدايش نشانهها، تغييرات به وجود آمده و نوع درد و محل و ساعت آن را بنويسند.

از روزي كه نشانهها آشكار ميشوند تا 5/2 ماه فرصت نوشتن به آنها داده شده و سپس دفاتر آنها جمعآوري ميشود. لذا افرادي كه شرايط و قوانين بالا را رعايت نكردهاند يا دارو روي آنها تاثير نكرده باشد، از دور خارج شده و افراد باقيمانده وارد مرحله دوم ميشوند.

در اين مرحله دوز بالا به آنها داده ميشود و باز به مجرد پيدايش نشانهها مصرف دارو را قطع و مراحل پيشين را تكرار مينمايند و مابقي افرادي را كه باقي ميمانند وارد دور سوم آزمايش ميكنند و پس از يك وقفه 6-5 ماهه داروي با توان بالاتر به آنها داده ميشود و به مدت يكسال منتظر بروز نشانهها و تغييرات ميمانند.

لذا كل يك دوره آزمايش دارويي ممكن است تا 5/2 سال طول بكشد. پس از آن تمام نوشتهها جمعآوري شده و پس از آناليز وارد كتب Reperty و Materia Medica ميشود و در كتب Reperty و Materia Medica نشانههاي مختلف داراي درجهبنديهاي سهگانه يا چهارگانه هستند. به اين ترتيب نشانهاي سه خطي است كه دست كم در 90% از Proverها (اثبات كنندهها) ديده شده باشد.

(حروف ريز با type bold) نشانههايي كه دست كم در 60% از Prover ها ديده ميشود را دوخطي(Type Italic) و نشانههايي را كه در 30% آنها ديده شود، يك خطي(type معمولي) مينامند.

اخيراً نشانههايي چهارخطي عنوان شدهاند كه عبارتند از نشانههايي كه در تمام افراد مشاهده شدهاند(حروف درشت با type bold) البته بسياري از علايم ذكر شده در كتب Materia Medica مختلف موجود در حال حاضر دستآورد تجارب باليني (clinical trial) ميباشند.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر