دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

سركوب علايم يا درمان ريشه اي

« سركوب درحقيقت محو ساختن تظاهرات بيماري قبل از بهبودي از آن است ».
موضوع فرونشاني يا سركوب از نقطهنظر هوميوپاتي يكي از مهمترين مسائل ميباشد . اما يكي از موضوعاتي است كه ذهنيت پزشكي رايج كمترين آشنايي را با آن داشته و در عين حال در بسياري مواقع بيشترين كاربردي خود را از اين طريق دارد ( مانند اغلب درمانها در بيماريهاي پوست يا روماتيسمي ) انواع گوناگوني از سركوب وجود دارد كه به اختصار به آنها ميپردازيم .

1) سركوبهاي تصادفي و يا طبيعي : كه به هر علت ناشي از تجويز دارو نباشد ، مانند فرونشاني ناشي از احساسات شديد به دليل تنگناهاي غيرعادي زندگي . اين سركوبها كمابيش آگاهانه است ، گرچه شدت اثرات آنها به طور معمول شناخته شده نيست و فرد به فرونشاندن اين احساسات مباهات زيادي ميكند و از آن اعتبار كسب ميكند.

نوع ديگري از فرونشاني تصادفي وجود دارد كه ناشي از شوكهاي بزرگ رواني مانند مرگ عزيز و يا اندوه است . نوع سوم آن در حيطة بدن است، مانند هنگامي كه خونريزي ماهانه با حمام كردن ناهنگام بند ميآيد و يا خون نفاس كه پس از زايمان با سرماخوردگي متوقف ميشود و يا تعريقي كه يكباره با لرز متوقف ميشود .

نوع ديگر فرونشاني تصادفي يا طبيعي ، فرونشاني يك بيماري بوسيله بيماري ديگر است كه از آن بارها در ارگانون سخن به ميان آمده است يعني ابتلاي به يك بيماري حاد در پي بيماريهاي حاد ديگري سبب بهبودي بيماري اوليه گردد. يا يك بيماري حاد كه سير يك بيماري مزمن را تا زماني كه بيماري حاد به مسير خود ادامه ميدهد متوقف سازد يا حتي وقتي يك بيماري مزمن باعث توقف مسير بيماري حاد شده و باعث ايجاد ايمني كامل يا نسبي عليه آن بيماري ميشود .

2) سركوبهاي دارويي : درمان علامتي يعني مبارزه با علائم بدون توانايي در رفع بيماري مثل بيماري ميگرن ، آسم و اگزما با مسكن ، برونكوديلاتور و كورتون كه اين نوع درمان در حقيقت نوعي سركوب ميباشد.

وقتي براي بيماري مبتلا به لوپوس منتشر شده (SLE) كورتيكوتيروئيد تجويز ميكنيم ، سيستم ايمني بدن وي را كه دچار اختلال شده و بصورت اتوايميون عمل كرده را تضعيف ميكنيم . پس نيروي حياتي وي سركوب ميشود . گرچه ممكن است بدون انجام اينكار پروسة بيماري ، او را تضعيف و نابود كند ولي اگر بتوانيم اختلال و عدم تعادل سيستم ايمني وي را برطرف كنيم توانستهايم واقعاً سلامتي را به وي بازگردانيم .

بعلاوه ما پس از چند سال طبابت بيماراني را مشاهده ميكنيم كه اكنون از چند نوع بيماري رنج برده و به متخصصين رشتههاي مختلف ( قلب ، روانپزشكي ، اورولوژي و . . . ) مراجعه ميكنند ، ولي وقتي اولين مراجعه آنها را بياد ميآوريم تنها مثلاً بعلت سودرد مراجعه و با تشخيص Mild Hypertension تحت درمان قرار گرفته بودند و عوامل محيطي قابل ملاحظهاي هم در جهت گسترش بيماري آنها موجود نبوده است ، يا بيمارانيكه ابتدا با دوز كم دارو كنترل ميشدند و اكنون به هيچ وجه قابل كنترل نيستند . ( فشارخون ، آسم ، افسردگي مثالهايي از آن است ) .

اين مسئله به دو عامل بستگي دارد : اول سير دروني بيماري ، دوم سركوب ناشي از مصرف داروها مثال ديگر افرادي هستند كه با آنتيبيوتيك خوددرماني ميكنند . ابتدا براي يك سرماخوردگي ساده به غلط آنتيبيوتيك برايشان تجويز شده ، بعد هرگاه دچار سرماخوردگي شدهاند خودشان خودسرانه آنتيبيوتيك مصرف كردهاند و اكنون مكرر دچار علائم مجاري تنفسي فوقاي شده و به درمانهاي طبي پاسخ نميدهند ؛ و حتي علائم خلقي و جسمي ديگري نيز پيدا كردهاند و بعضاً ابراز ميكنند كه با مصرف آنتيبيوتيك همة اين علائم به طور نسبي كاهش يافته و به آن وابسته شدهاند .

تسكين يك درد قابل علاج ، فرونشاني است و بنظر ميرسد كه فرونشاني بهرشكلي كه باشد ، باعث پيشرفت بيماري ميشود، نشانهها را ميپوشاند و باعث پيچيدهتر شدن شكل بيماري و مسدود نمودن خروجي طبيعي بيماري ميگردد .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر