دکتر پدرام معینی

پزشک هومیوپاتی


مشاوره درمانی

داروشناسي در هوميوپاتي

قانون اثبات اثر دارويي Proving : قانون اثبات اثر دارويي روشي است كه بر اساس آن داروها براي تشخيص اثرات درمانيشان مورد آزمايش قرار ميگيرند . بدين صورت كه به يك گروه از افراد سالم روزانه دوزي از آن ماده دارويي داده ميشود و سپس نشانههاي ظاهر شده ( Artificial disease ) مطابق روش استاندارد ( Double blind ) به دقت ثبت ميشود . بعد از پايان دوره اثر دارو همه نشانهها به عنوان تصوير خاص آن دارو در مجموعه اطلاعات دارويي ( Materia Medica ) ثبت ميشود .

براي درمان يك بيمار چه در شرايط حاد و چه در شرايط مزمن ، پزشك هوميوپات نشانههاي وي را با تصاوير داروهاي موجود در Materia Medica مطابقت نموده و سپس طبق قانون همانند دارويي را كه تصويرش بيش از بقيه داروها با نشانههاي بيمار جور در ميآيد ، انتخاب ميشود.

براي تسهيل كار هر علامت تحت عنوان يك صفت ( روبر يك ) جداگانه نوشته شده و سپس مجموعه داروهايي كه علايم گوناگون ( روبريكهاي متفاوت ) proving خود نشان ميدهند در كتب Repertory ثبت ميشوند . پزشك هوميوپات با مراجعه به كتب Repertory مجموعه علايم ( روبريكهاي ) بيمار را جمعآوري نموده و با اشتراك داروهاي موجود در همه روبريكها به داروي مورد نظر ميرسد .

و بر اساس فرمول خاصي روش كار در Proving به اينگونه است كه 100 - 50 نفر از افراد داوطلب را انتخاب نموده و به هر يك از آنها تعدادي قرص ، قطره و يا گلبول ميدهند ( دارو ميدهند ) تا اينكه نشانهها در آنها ظاهر شود و به مجرد پديد آمدن نشانهها دارو را قطع مينمايند كه بر حسب قدرت و حساسيت فرد زمان بروز نشانهها فرق خواهد نمود .

قوانين كلي Proving :
1 - نشانهها ( مواد ) بايد روي انسانهاي به نسبت سالم آزمايش شوند .
2 - نشانهها بايد شامل هر سه قسمت جسم ، روان و ذهن باشند .
3 - هر دو شكل دارو را با هم ، هم به صورت توان دار ( Potentizes ) و هم به صورت خام استفاده نمايند .
4 - Proving شامل آن نشانهها ميباشد كه در فرد مورد نظر بهبود يافتهاند .

Proving افراد بايد در سه منطقه جغرافيايي متفاوت انجام شود كه عبارتند از :
1 - كنار دريا ( زندگي 3 - 2 ماهه )
2 - ارتفاع بالاي 2500 متري از سطح دريا
3 - مناطق كوهستاني و دشت

پيش از شروع آزمايش ، داوطلبان ميبايست حداقل به مدت يك ماه در محيط مورد نظر زندگي كرده و مستقر شوند ، تا با شرايط آن منطقه متعادل شده و خو بگيرند و افرادي به كار گرفته ميشوند كه شرايط زير را داشته باشند .

1 - با اصول هوميوپاتي آشنايي كامل داشته باشند . يعني بدانند هوميوپاتي چيست ؟ و چه چيزي را ميخواهيم پيدا كنيم ؟
2 - از سن بين 45 - 18 سال برخوردار باشند .
3 - شخصي را كه انتخاب ميكنيم بايد عاري از اضطراب و يا هر گونه از انواع اختلالات شخصيتي و يا خلقي باشد .
4 - افراد بايد جدي باشند و بدانند كه اين آزمايش علمي و منطقي است و آنرا سهل و سرسري نگيرند .
5 - كساني باشند كه در طول مدت آزمايش بتوانند زندگي عادي خود را ادامه بدهند . پس از آنكه Proving انجام و نشانهها مثبت شد نشانههايي كه از افراد زير بدست آمده است براي ما بيارزش خواهد بود .

1 - افرادي كه بيش از حد به ريزهكاريهاي ذهن و روان پرداختهاند .
2 - افرادي كه فراموشكارند و فراموش ميكنند كه بيشتر نشانهها را بگويند .
3 - افرادي كه بيماريهاي مثل آسم ، تب يونجه و آلرژيهاي مختلف و حساسيتهاي غذايي داشته باشند .
براي داروهاي غيرسمي از توانهاي ( پوتنسي ) پايين و براي داروهاي سمي از توانهاي بالاتر استفاده ميشود . در ضمن افراد مورد آزمايش نبايد با همديگر ارتباط داشته باشند تا تلقين به يكديگر ننمايند . افراد بايد روز پيدايش نشانهها ، تغييرات به وجود آمده و نوع درد و محل و ساعت آنرا بنويسند .

از روزي كه نشانهها آشكار ميشوند تا 5/2 ماه فرصت نوشتن به آنها داده شده و سپس دفاتر آنها جمعآور ميشود . لذا افرادي كه شرايط و قوانين بالا را رعايت نكردهاند يا دارو روي آنها اثر نكرده باشد از دور خارج شده و افراد باقيمانده وارد مرحله دوم ميشوند . در اين مرحله دوز بالا به آنها داده ميشود و باز به مجرد پيدايش نشانهها مصرف دارو را قطع و مراحل پيشين را تكرار مينمايند و مابقي افرادي را كه باقي ميمانند وارد دور سوم آزمايش ميكنند و پس از يك وقفه 6 - 5 ماهه داروي با توان بالاتر به آنها داده ميشود.

و به مدت يكسال منتظر بروز نشانهها و تغييرات ميمانند . لذا كل يك دوره آزمايش دارويي ممكن است تا 5/2 سال طول بكشد . پس از آن تمام نوشتهها جمعآوري شده و پس از آناليز وارد كتب Materia Medica , Repertory ميشود .

در كتب Materia Medica . Repertory نشانههاي مختلف داراي درجهبنديهاي سهگانه يا چهارگانه هستند . باين ترتيب نشانهاي سه خطي است كه دست كم در 90% از Proverها ( اثبات كنندهها ) ديده شده باشد . نشانههايي كه دست كم در 60% از prover ديده شود . را دوخطي ( Type italic ) و نشانههايي را كه در 30% آنها ديده شود.

يك خطي مينامند ( معمولي Typr ) اخيرا نشانههايي چهار خطي عنوان شدهاند كه عبارتند از نشانههايي كه تقريبا در تمام افراد مشاهده شدهاند . ( حروف درشت با Typebold ) . البته بسياري از علايم ذكر شده در كتب Materia Medica مختلف موجود در حال حاضر دست آورد تجارب باليني ( clinical trial ) ميباشند .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر